Home

 Over Hanneke

 Alzheimer en Parkinson
 - Interview over McS Complex
 
 Astrologie
 - Horoscoop

 Tarot
 - Introduktie
 - De Grote Arcana Legging
 - De Kleine Arcana Legging


 Het Boek Ken
 - Het Boek Ken
 - Interview Spiegelbeeld 2001
 - Alles is Beweging


 Contact
 - Reaktie

Uit de  Kleine Arcana, Hanneke Beekmans   (2008,  Elmar)

Inleiding

In het beschrijven,  het duiden van de Tarotkaarten heb ik er steeds naar gestreefd om het voor mij meest essentiële gevoel van de  kaart te beschrijven. De kaarten vertellen  iets over de omstandigheden die je wel of niet aan kunt. Ze laten zien  of er voor- of tegenspoed ligt, staan  dingen  wel of niet  te gebeuren, en waarom dan wel of niet.
Duidt de kaarten steeds binnen een legging, gezien vanuit de relatie met de andere kaarten.
Elke kaart geeft antwoord op je vraag, echter kijk altijd verder. Onderzoek aan de hand van  belendende of met elkaar in contact staande kaarten de onderlinge relaties; waar zit de kracht, waar zit de pijn, en hoe kun je tot een oplossing komen.
De tarotisten onder ons wil ik vooral op het hart drukken om te werken vanuit de psychologische inzichten
die zo kenmerkend zijn voor de tarotkaarten. Vertel over het  waarom, laat de achtergrond zien, maak dingen duidelijk.
Het leven, ieder levend organisme kent zijn eigen specifieke wetten en wetmatigheden.
Het zijn de dingen die gebeurden,  gebeuren of  staan te gebeuren. We noemen dat verleden, heden en toekomst, waarbij de toekomst in het verleden gebed ligt. Alles heeft met alles te maken, niets staat op zichzelf. Alles is steeds in ontwikkeling, neem die ontwikkelingen waar en geniet ervan dat je via de Tarot kaarten naar jezelf mag kijken.
De tarotkaarten laten de verbanden zien zowel als oorzaak en gevolg, het ene volgt het andere op, al die energetische invloeden hebben een gezicht, een symbolische weergave gekregen in de kaarten van  zowel de grote als kleine Arcana.
Voor iedereen die de kaarten gebruikt kan ik slechts hopen dat elke kaart je dichter bij jezelf brengt, dat je gaandeweg leert om op je gevoel te vertrouwen, van daaruit kun je als vanzelf iedere omstandigheid aan.
Ik wens je heel veel succes, inspiratie en inzicht.

De Tarot, een methode om met jezelf in contact te komen

Voordat we met de Tarotkaarten aan de slag gaan is het belangrijk dat je jezelf realiseert  dat geen kaart belangrijker is dan een andere. Elke kaart is even belangrijk, elke kaart staat qua betekenis  op zichzelf,  maar de betekenis is niet eenduidig.
Binnen een legging, in relatie met  een of meerdere  kaarten is de duiding divers. Precies zoals in een mensenleven bepalen de mensen die om je heen zijn, de mensen die met jou in verbinding staan, hoe de dingen zich ontwikkelen. Elk mens draagt een andere energie.
De duiding van elke kaart is afhankelijk van de buurman, de buurvrouw of andere kaarten die in een direct verband liggen.

De tarotkaarten spiegelen een beweging van de mens, elke beweging speelt zich af in het gemoed. Noem die beweging het hebben van een emotie, een gedachte, het geschreven of het gesproken woord, en dit alles verplaatst zich door de lucht,  allemaal energie.
Alles is beweging,  Alles is getal, Alles is muziek in de harmonie der sferen zou Pythagoras zeggen.  Heel het leven is trilling, alles beweegt, heel het leven, elke trilling zet zich voort, plant  zich voort.
En dit alles is herkenbaar  voor iedereen die  goed in zijn gevoel zit, dusdanig dat hij of zij een  trilling voelt, ontvangt  en er  een naam kan geven. In het kunnen  onderscheiden en benoemen van deze of gene trilling ligt meesterschap besloten.
De Tarot kaart is een hulpmiddel in het onderscheiden , de kaart  is een weergave van een trilling, dat kan een gevoel of een gedachte zijn, de tarotkaart geeft er een beeld voor in de plaats en zo wordt een trilling  in een beeld gevangen, en zo is iets dat louter energie is materieel geworden.
En daar bedoel ik mee dat louter energie een gezicht, de tarotkaart, heeft gekregen.
Immers,de Tarotkaarten, maar ook de Runenstenen maken iets zichtbaar, ze laten  zien wat je denkt, hoe je je voelt, wat de situatie is,  allemaal zichtbaar gemaakte energie, zichtbaar gemaakte trillingen.
Vermoedelijk hebben de oude meesters de tarotkaarten gecreeerd omdat ze voorzagen  dat de generaties  die na hen kwamen,  meer vanuit de ratio als  het  gevoel zouden leven, en hierdoor kregen ze, wij dus, iets in handen dat de relatie tussen denken en voelen  zichtbaar  maakt.
De Tarot neemt de sluiers van het denken weg, helpt je om bij je eigen weten, je eigen gevoel terug te komen. Het is een bijzonder  spirituele manier om de verbinding tussen denken, voelen en de eigen Intuïtie zichtbaar te maken.