Home

 Over Hanneke

 Alzheimer en Parkinson
 - Interview over McS Complex
 
 Astrologie
 - Horoscoop

 Tarot
 - Introduktie
 - De Grote Arcana Legging
 - De Kleine Arcana Legging


 Het Boek Ken
 - Het Boek Ken
 - Interview Spiegelbeeld 2001
 - Alles is Beweging


 Contact
 - Reaktie

Wat kan een horoscoopduiding voor jou betekenen.

Wat is een horoscoop precies vragen mensen mij weleens. Dat is niet zo een, twee, drie uit te leggen. Ik zal proberen om er zo eenvoudig mogelijk iets over te vertellen.

Op het moment dat je geboren wordt nemen de planeten  een bepaalde stand in, dit zowel  ten opzichte van elkaar zowel als de aarde, en met de aarde bedoel ik dan de plaats waar jij geboren wordt. Je kunt die geboorteplaats als een brandpunt van energie zien en dat geldt natuurlijk voor iedere plaats, allemaal brandpunten.
De planeten nemen ten aanzien van die geboorteplaats en tijd een bepaalde positie in.
Deze planetaire posities kun je uitschrijven in een horoscoop en vanuit die gegevens kun je een leven, een karakter duiden.
Een horoscoop geeft tendenzen en mogelijkheden aan,  iemand, of jij dat nu bent of jouw voorgeslacht dat eveneens in jouw horoscoop geschreven staat,  tendeert naar dit of dat gedrag.
Een horoscoop geeft zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden in een mensenleven aan.
Een  horoscoop geeft inzicht in de mens die jij bent, die je was en die je worden kunt.
Karaktereigenschappen zowel als de kwaliteiten van zowel vader als moeder ten tijde van de geboorte worden geduid. Wat speelde  er in het leven van de vader en de moeder rondom jouw geboorte en dus het kind dat jij aan het worden was. Hoe waren de omstandigheden waarin het kind dat je was opgroeide, en wat betekenen die omstandigheden tijdens je geboorte of je vroege kinderjaren, voor de rest van je leven, je ontwikkeling als mens.
Hoe gingen je ouders met je om, hoe was of is de relatie met broers of zussen.
Wat  zijn de uitdagingen die er in het leven voor je liggen, hoe kun jij je zwakke kanten versterken, en hoe je sterke kanten optimaal te benutten.
Wat zijn je kwaliteiten, waar ligt je bestemming, hoe kun je het beste omgaan met je frustraties, je  angsten, je  innerlijke beperkingen. Vanuit welke hoek kun  jij in je kracht te gaan staan.
Wat kom je tegen in relaties, en wat zegt dat over jou.

In het duiden van een horoscoop ga ik vooral in op de psychische accenten, waar ligt de groei van de ziel,  wat zijn de karmische aspecten.
Het voorspellen van de toekomst streef ik niet na, ik vertel iets over de mogelijkheden die in het vooruitzicht liggen, maar niet veel, het leven moet vooral geleefd  worden, en niet voorzegt.
Iedere eigenschap, elke angst, elk vermogen of onvermogen  van een mens kan pas werkelijk tot ontplooiing komen via de ervaring. Een mens leert vooral via de ervaring, het meemaken, het beleven van het leven dan pas kun je er je les uittrekken, dan pas ervaar je je grenzen en je mogelijkheden.
Wijsheid, echte wijsheid ligt in de ervaring besloten en komt niet vanuit het hoofd, zo ook is het gesteld met groei, de groei van de ziel op weg naar de vervolmaking van de ziel, niets gaat zonder de ervaring, het leven doorleven met alles erop en eraan..
Als je dingen gaat voorspellen sta je als het ware de ervaring in de weg, je plaatst het denken ertussen.
De persoon staat niet meer onbevangen  in het leven.
Als ik met mensen werk, vanuit de gegevens die in een horoscoop staan geschreven, dan ga ik  meer uit van het duiden en het verklaren van  het waarom, het leven en het karakter inzichtelijk maken,  waarom gaan de dingen zoals ze gaan.
Hoe komt dat,  waarom is dit of dat zo gegaan want het gaat altijd zoals het moet gaan. Het gaat mij vooral om het verkijgen van inzicht in het eigen handelen en de achtergrond van dat handelen dat doorgaans naar het kind terug te voeren is.
Waar komt dit of dat gedrag vandaan en hoe kan ik met die eigenschap of  karaktertrek het beste omgaan. Het leven draait om het verkrijgen van inzicht, van zelfkennis want als je je handelswijze of denkwijze eenmaal doorhebt is het veel en veel moeilijker om het weer oprecht “ verkeerd” te doen. Met open ogen in je eigen val lopen is echt wel moeilijker als dat je het onbewust  doet.
Want heel het leven draait om groei en waar ligt de groei en de bestemming van de ziel.
In mijn opinie hele essentiele dingen, essentiele vragen en het zijn juist deze vragen waarop een horoscoop antwoord kan geven.

Het is mijn ervaring dat  een horoscoop duiding het beste werkt in een persoonlijk gesprek.
Een gesprek op basis van de geboortehoroscoop wordt op een bandje opgenomen en duurt circa anderhalf uur. 
Voordat je komt heb ik, via de gegevens die jij mij hebt doorgegeven door onderstaand formulier in te vullen, jouw horoscoop gemaakt en bestudeerd.
Tijdens  het gesprek geef ik mijn inzichten weer, gaandeweg  ontstaat er  vanzelf een zekere verstandhouding waarin dieper op de dingen ingegaan wordt, niet in de laatste plaats door het stellen van vragen.
Tegenwoordig worden heel veel horoscopen door een computer uitgeschreven, deze horoscopen geven een globaal beeld van de persoon die je bent. Er is geen sprake van een wisselwerking tussen astroloog en client, sommige dingen kloppen globaal, andere dingen zijn zo geschreven dat er altijd wel iets van klopt. Maar heb je er iets aan, wordt er met jou gewerkt, is er sprake van woord en wederwoord, is er sprake van diepgang en het naar buiten kunnen laten komen van jouw kwetsbaarheid?
Ik werk zo niet, je krijgt van mij een persoonlijk consult geduid vanuit mijn kennis maar vooral vanuit mijn intuitie.
Mocht je interesse hebben in een persoonlijk consult gezien vanuit  een geboortehoroscoop, al of niet versterkt door een Tarot duiding dan kun je  bijgaand formulier invullen en mailen naar JMBeekmans@online.nl .
Ik neem dan contact met je op voor een afspraak.